Circulair Centrum Zuid

Kompany zet nieuwe stap met oprichting Circulair Centrum Zuid

Als actieve coöperatie van en voor haar telers staat bij Kompany de continuïteit van haar leden centraal. Daarbij volgt Kompany natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen omtrent kringlooplandbouw, duurzaamheid en circulair denken en werken. Het verantwoord en efficiënt verwerken van plantafval en groene reststromen is daar onderdeel van. Kompany heeft gemerkt dat juist dit deel de afgelopen jaren steeds verder onder druk is komen staan en dat de kosten voor haar leden daarbij sterk oplopen.
 

Met deze ontwikkelingen in gedachten is het voor Kompany dan ook logisch samen met haar leden te zoeken naar structurele en passende oplossingen. Dit heeft ertoe geleid dat Kompany een visie heeft ontwikkeld op de verwerking van de groene reststromen van haar producenten. Daarbij is het uitgangspunt van Kompany dat op termijn het zelf borgen van deze stromen onontbeerlijk is voor de continuïteit van de ondernemer.

Uiteindelijk heeft deze aanpak geleid tot het oprichten van een nieuw bedrijf dat invulling gaat geven aan deze borging. Dit nieuwe bedrijf, Het Circulair Centrum Zuid, zal zich richten op het innemen en verwerken van groene reststromen, plantafval en afval van uit de teelt. Met deze stap wilt Kompany een oplossing bieden voor de optimale verwerking van deze reststromen en zo de cirkel verder rond maken. Circulair Centrum Zuid zal een zelfstandige bedrijfsvoering hebben en zich niet alleen hoeven richten op de Kompany leden.
 
Op dit moment worden nog de nodige voorbereidingen getroffen om de toekomstige werkzaamheden goed op te starten. De komende periode zal het Circulair Centrum Zuid zich vooral richten op de benodigde inrichting en de juiste invulling van deze opdracht. Hiertoe worden ook gesprekken gevoerd met partijen waarmee samengewerkt kan worden aan deze oplossingen.

Nieuwsgierig? Neem nu contact met ons op

Contact