Door actief producten...

"Door actief producten en producenten bij elkaar te brengen, vergroot Kompany uw kracht!!"

Onze kracht zit zowel in het ondernemerschap van onze leden als ook in het bundelen van dit ondernemerschap binnen ons collectief. Kompany is door schaalgrootte in staat om voordelen te behalen in de markt, maar ook bij investeringsplannen of sectorvertegenwoordiging. Tevens is Kompany door de bundeling van kennis en kracht in staat individuele ondernemers bij te staan met professioneel advies gebaseerd op inhoudelijke kennis en ervaring. Onder het motto “alleen ga je sneller, samen kom je verder” geloven wij dat de kracht van ons collectief zorgt voor een beter rendement voor onze ondernemers. Daarmee is het succes van het collectief onlosmakelijk verbonden met het succes van de ondernemer.
 

Kompany heeft haar organisatie zo ingericht dat zij flexibel kan opereren in deze beweeglijke branche en markt. Met een klein team van toegewijde medewerkers op alle sleutelonderdelen zorgt Kompany ervoor dat communicatie snel, transparant en laagdrempelig verloopt. Hierdoor staat het belang van de ondernemer centraal. Tegelijkertijd weet iedereen van elkaar wat je kunt verwachten en wat er wordt verwacht. Dit zorgt intern en waar nodig ook extern voor duidelijkheid.
 
Binnen Kompany zijn er geen geheimen. Omdat medewerkers, directie en bestuur gemotiveerd zijn om optimaal te presteren voor onze leden, is het delen van informatie met elkaar een vanzelfsprekendheid. Al is de boodschap soms niet prettig, ook dan zal deze helder worden gecommuniceerd zodat er aan mogelijke oplossingen of verbeteringen gewerkt kan worden. Ook ondernemers onderling worden geholpen om elkaar van informatie en advies te voorzien. Alles om de positie van de ondernemer zo gunstig mogelijk te maken.

Nieuwsgierig? Neem nu contact met ons op