In techniek en data...

In techniek en data ligt de toekomst

Kompany is zich er van bewust dat er veel te winnen valt op het gebied van technologische ontwikkelingen en data. Zo gebruiken wij bij Kompany alle beschikbare data om op elk front beter te scoren en kijken we vooruit naar de mogelijke technologische ontwikkelingen. Deze kunnen onze telers bijstaan in het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Wij vinden het belangrijk dat wij dit proces samen aangaan en kijken daarbij ook gezamenlijk naar mogelijkheden voor de hele cooŐąperatie. Het verzamelen van data, het automatiseren van processen en het inzetten van robotisering zijn onderwerpen waar wij onderzoek naar doen. Kompany zoekt hier ook actief de samenwerking op met relaties binnen en buiten de branche om samen tot  oplossingen te komen. De teler staat daarbij altijd centraal en daarom zijn alle acties en werkzaamheden gericht op het ondersteunen van onze ondernemers. Juist door krachtenbundeling zijn we interessant voor partijen binnen en buiten de sector en kunnen we actief bijdragen aan innovatie.
 

Nieuwsgierig? Neem nu contact met ons op